Xem hồ sơ
Công ty
Tên công ty
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIN LÊ
Địa chỉ
514 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5, TPHCM
Điện thoại
08.39238533
Sản phẩm quảng cáo
Tên sản phẩm
Thực phẩm chức năng: Cốm hòa tan W-II Easymay Health Drink
Số công bố TCSP
2393/2013/ATTP-XNCB
Số TNQC
131/2013/XNQC-ATTP
Hình thức quảng cáo
Quảng cáo trên truyền hình.
Nội dung quảng cáo
Sản phẩm được cấp phép khác
Quảng cáo